Projektlátogatás és beszámolók a képviselő-testület ülésén


2018-06-29 18:25:43  | cikk: HuHa  | 


Projektlátogatás és beszámolók a képviselő-testület ülésén főképe
A volt véradó épületének megtekintésével kezdődött a városatyák júniusi munkaértekezlete csütörtökön. A 60-as években emelt épület teljes felújításon megy át, a város 150 millió forintot nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban erre a célra. A Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Pápán című projekt keretében a felújítás mellett új funkciókat is kap a létesítmény: ide költözik majd az Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékosok Nappali Intézete és a Család- és Gyermekjóléti Központ. A testület végigjárta a munkaterületet és a kivitelezőtől tájékozódtak a munkálatok előrehaladásáról.
Jól haladnak a felújítási munkák - erről a képviselők is meggyőződhettek

Rádi Róbert, a projektet koordináló Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, az építkezés több mint 50 százalékos készültségi fokon áll, a szükséges bontási munkákkal elkészültek, a gépészeti alapszerelések lezajlottak, a nyílászárócserékkel csaknem teljesen végeztek, az új belső válaszfalakat kialakították, jelenleg a külső homlokzatok szigetelése, a belső vakolások és a liftakna építése folyik. A munkálatokkal várhatóan ősszel végeznek, ezt követően történik meg az épület berendezése. Hangsúlyozta, már a tervezés időszakában egyeztetettek az ESZI-vel, hogy a felújítás során olyan tereket alakítsanak ki, melyek az új funkciók igényeinek megfelelőek. Így a Fogyatékosok Nappali Intézetéhez foglalkoztatókat, pihenőszobát, melegítőkonyhát és vizesblokkokat létesítenek, a Család- és Gyermekjóléti Központ számára pedig irodákat, tanácskozótermet, váróhelyiséget és játszószobát is kialakítanak. Rádi Róbert arról is szólt, a pályázatban elnyert forrás nem lesz elegendő az épület felújítására, így azt az önkormányzat saját forrásból egészíti ki, egy másik beruházásból - szintén az önkormányzat finanszírozásában - pedig az épület környezetét is rendezni kívánja a város.
Rádi Róbert, a projektet koordináló cég vezetője tájékoztatta hírportálunkat a beruházásról

A projektlátogatás után a Városháza üléstermében folytatódott a munkaértekezlet. A képviselők előtt több beszámoló elfogadása, egy intézményvezetői állásra kiírt pályázat értékelése és a költségvetési rendelet módosítása állt.
Elsőként a Pápai Városi Óvodák tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el a testület. Áldozó Tamás polgármester a napirend tárgyalásán megjegyezte, a város legnagyobb intézménye ez, mely 9 tagóvodával működik. Hozzátette, jelentős beruházás zajlik most a Huszár lakótelepi tagintézményben, de fontosnak tartják, hogy a jövőben a kéttornyúlaki és tapolcafői tagóvoda felújítására is juttassanak forrást. A beszámoló egyhangú elfogadását követően döntött a testület a Pápai Városi Óvodák intézményvezetői állására kiírt pályázatról. Az intézmény vezetője, Csákvári Judit megbízatása július 31-én lejár, a pályázat kiírását ez indokolta. A törvényben előírt módon meghirdetett pályázati kiírásra egy pályázat érkezett - Csákvári Judité -, akinek újabb 5 évre szóló kinevezését egyhangúan támogatták a testület jelenlévő tagjai.
Továbbra is Csákvári Judit áll a Pápai Városi Óvodák élén, nemcsak a testület, a szakmai szervezetek, munkatársai és a szülők is támogatták

Pótelőirányzati kérelmeket is elbíráltak a képviselők az ülésen, s ennek alapján módosították a költségvetési rendeletet. A módosítás során emelték a bevételi előirányzatok összegét, döntöttek a 2017-es év pénzmaradványának igénybevételi céljairól és az önkormányzat fejlesztési feladataihoz kapcsolódó többletigényekről. Ez utóbbiak között szerepel, hogy a Szent István úton leomlott és helyreállított támfal mentén a járdát is felújítják, hosszabb szakaszon, mint azt a vis major pályázat lehetővé tette. A járda állapota mindenképpen indokolja a felújítást, melyet így a Nepomuki szobortól a Várkertbe vezető lépcsőig újjáépítenek. A napirendet egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Bérjellegű és dologi kiadásokra fordítják a tavalyi évi maradványt

-Tavaly jól gazdálkodott az önkormányzat és az intézményei is - jelentette ki Áldozó Tamás polgármester az ülésen - ezért pénzmaradványa keletkezett az eredeti költségvetéshez képest. Amikor az önkormányzat megállapítja ezt a pénzmaradványt, akkor van lehetőség arra, hogy az intézmények pótelőirányzati kérelmeket fogalmazzanak meg. Ezekben a kérelmekben jellemzően béroldalon rendkívüli kiadásokra - például jubileumi jutalomra - kérnek forrást, másrészt pedig időközben felmerülő dologi kiadásokra nyújtanak be igényt. Az idén ezekre a feladatokra jelentős forrást tudtunk biztosítani, hiszen több mint 160 millió forint volt, amit a pótelőirányzati kérelmek között szétosztottunk.
Az ülésen módosították a közterület használatáról és a reklámozás rendjéről szóló rendeletet, majd a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységéről szóló beszámolók elfogadásával folytatódott az értekezlet. A társaságok - a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a Méki-R Kft., a Közszolg Kft., és a Pápai Ipari Park Kft. - beszámolóit egyhangú igen szavazattal fogadták el. Áldozó Tamás kiemelte, a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. egy jó erőben lévő cég, viszonylag alacsony szolgáltatási díjakkal és hatékony munkával.
Mészáros Csaba, a Közszolg ügyvezetője (balra) és Egyed Tamás, a Méki-R Kft. ügyvezetője beszámolóját is egyhangúan fogadták el

-A cég folyamatosan képes arra, hogy a város tulajdonában lévő, de vagyonkezelésre átadott közműveket megújítsa. Ezek azok a beruházások, melyek visszatérően zajlanak a városban, tavaly például a Vajda Péter lakótelepen és a volt Kilián lakótelepen. Mindezeket az általunk befizetett díjakból származó saját forrásaiból fedezi, ami évente többszáz millió forintos beruházást jelent.
A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatójától Süle Zsolt a szálláshelyfejlesztési beruházással, az önkormányzattal való együttműködéssel és a telekértékesítéssel kapcsolatban érdeklődött, illetve arra volt kíváncsi, milyen eredményt hozhat az idei év, ha nem lesz annyira kedvező az időjárás, mint tavaly. Dr. Bányai Katalin kisebb - a vendégek komfortérzetét negatívan befolyásoló - hibákra hívta fel a figyelmet és a fürdő reklámtevékenységéről érdeklődött. Nagy Zsolt vezérigazgató válaszában elmondta, a szállodaprojekt előkészítése folyamatban van, tervek, koncepciók készültek a beruházáshoz, jelenleg pályázati lehetőséget várnak a folytatáshoz. Kiemelte, úgy próbálnak gazdálkodni, hogy a tavalyinál gyengébb vendégforgalmú év se okozzon likviditási gondokat a létesítményben. A reklámtevékenységről konkrétumokat nem mondott, úgy fogalmazott, igyekeznek a korral haladva az internetes megjelenéseket erősíteni.
Dr. Bányai Katalin (független) és Süle Zsolt (Jobbik) is tett fel kérdéseket a Várkertfürdő igazgatójának

A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő tevékenységéről szóló tájékoztató is a napirendek között szerepelt. Dr. Vörös Ibolya szóbeli kiegészítésében az elmúlt évek jelentős beruházásairól beszélt, hangsúlyozva, 2010-től 3,5 milliárd forint jutott a pápai kórház fejlesztésére, mely infrastrukturális megújulást és nagyon jelentős gép-műszer beszerzést tett lehetővé, ugyanakkor a humánerőforrás fejlesztésére is nagy gondot fordítottak. Áldozó Tamás polgármester az elhangzottakhoz hozzátette, a pápai kórház életében az elmúlt 28 évében két olyan periódus volt, amikor fejlesztési forrásokhoz jutott.
Dr. Vörös Ibolya, a kórház főigazgatója a kórház tevékenységéről adott tájékoztatást a képviselő-testületnek

-1990 és 1998 között nem jutott ilyen forrásokhoz, 1998-2002 közötti időszakban viszont igen - ekkor épült a Jókai utcai épületszárny. 2002 és 2010 között ugyancsak nem jutott fejlesztési forráshoz a kórház, akkor inkább csak faragtak le belőle és a működésének az ellehetetlenítése folyt, 2010 után viszont újra jelentős, 3 és fél milliárd forintot meghaladó fejlesztésre volt lehetőség. Ezért tartom arcátlannak, hogy azok, akik 2002 és 2010 között minden lehetőségtől megfosztották ezt a kórházat, a fejlesztések lezárultával romokban lévő pápai egészségügyről beszélnek.
Süle Zsolt szerint az egészségügy nehézségeiről nem szabad elfeledkezni, orvoshiányról, emiatt elmaradó rendelésekről, a várólisták hosszúságáról, tisztasággal kapcsolatos problémákról és az egészségügyi dolgozók olykor nem megfelelő hangneméről, kevésbé empatikus viselkedéséről kérdezett. A főigazgató korrekt választ adott a felvetésekre, köztük kiemelte, 11 új orvos érkezett az elmúlt időszakban a kórházba, közülük nyolcan dolgoznak jelenleg is az intézményben, ami jelentős segítség az ellátásban. Dr. Péntek Árpád a humánerőforrás fejlesztésekről érdeklődött, melyre válaszul a kórházvezető elmondta, a képzések-továbbképzések mellett bértámogatáshoz is jutott az egészségügyi intézmény. A tájékoztatót a képviselő-testület egyhangú igen szavazással tudomásul vette és elfogadta.
A Pápa Városi Televízió beszámolójával kapcsolatban dr. Péntek Árpád az idén 25 éves helyi tévé jubileumra tervezett műsoráról érdeklődött és arról kérdezett, tervezi-e a televízió az elmúlt negyedszázad összefoglalását. Varga András intézményvezető elmondta, az ötlet meggondolandó, hiszen a digitális műsorfeldolgozás szinte teljes már, amiből lehet ilyen összeállításokat készíteni. A jubileum kapcsán arról is beszélt, tervezik egy nagyszabású ünnepi műsor készítését, melynek külső helyszínt keresnek.
25 éves jubileumát ünnepli idén a Pápa Városi Televízió - tájékoztatott Varga András intézményvezető

Vegyes ügyek között fogadták el a TOP-os projektek előrehaladásáról szóló jelentést, jogszabályi változások miatt döntöttek két közalapítvány alapító okiratának módosításáról és egy Balaton-parti ingatlan értékesítéséről. Sürgősségi indítványként tárgyaltak a MIG 21-es emlékmű kivitelezésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok alapján a többletköltség vállalásáról, és a szabályozási terv módosításáról.

Képek:

Írásaink és fényképeink a forrás pontos megjelölésével (papa-ma.hu) szabadon átvehetők!
A hozzászólások a Tisztelt Olvasók véleményét tükrözik. A hozzászólás írása regisztrációhoz kötött. A hozzászóló valós személyének megállapítására nincs lehetőségünk. Fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törlésére, amelyek valamely faj, vallás, kisebbség ellen uszítanak, rágalmaznak, személyiségi jogokat sértenek, durva kifejezéseket tartalmaznak. Hozzászólásokban pártprogramokra utalni lehet, ám azokat részleteikben bemutatni nem. A provokáló írásokat töröljük, továbbá fenntartjuk a jogot minden olyan hozzászólás törléséhez, ami a magyar helyesírás szabályait provokatív módon megszegi. A szabályok megszegése a hozzászólás lehetőségének megvonásához vezet! Megkérjük a Kedves Fórumozókat a szabályok betartására!